ایده طراحی وب سایت

انسان ها همیشه نیاز به یادگیری دارند و جلب مطالب آموزشی میشوند، در زمینه کاری خود به مخاطبان آموزش دهید، مطمئن باشید این کار میتواند بازدید وب سایت شما را بسیار بالا ببرد
اضافه کردن امکانات مورد نیاز مخاطب حتی اگر برای ما آورده ی مالی نداشته باشد: به عنوان مثال برای یک وب سایت پزشک جراح زیبایی میتوانید امکان محاسبه bmi و ارائه رژیم آنلاین اضافه کنید، زیرا اکثر مخاطبان شما به زیبایی خود اهمیت میدهند