نام گستران از سال ۱۳۹۰ شکل گرفته و از سال ۱۳۹۳ گروه خود را تشکیل داده است.

این گروه در ابتدا ۸ نفر بوده و به صورت پروژه های پراکنده شروع به کار کرده و پس از آن در شرکت ادیب منسجم تر شده و از ابتدای سال ۹۶ به صورت مستقل با نام نام گستران کار خود را به صورت رسمی آغاز نمود.

و توانست با شرکت های پیک برتر (دارت)، سپنتا، رامان، وبنگاران و چندین شرکت بزرگ و کوچک مختلف قرارداد همکاری بسته و به اجرای پروژه های مختلف پرداخته و همچنان در حال همکاری میباشد.